Våra värdegrunder

Omtanke

Omtanke

Vi bryr oss om andra människors välmående, då vi vet att det skapar en meningsfull skillnad.

Tillsammans

Tillsammans

Det är tillsammans som vi bygger upp varandra. Goda relationer spelar en viktig roll för välmåendet och därför vill vi arbeta med varandra – inte bara för varandra.

Tillgänglighet

Tillgänglighet

Vi finns för alla och anpassar oss efter det. Design spelar en viktig roll för att vår nyttoeffekt ska bli så bra som möjligt. Kort sagt ska Vellby vara enkelt att använda – för alla.

Tillit

Tillit

Vi litar på varandra. Vi finns där när vi behövs och vi förbereder oss när vi inte behövs. Det skapar ett växande förtroende hos de människor vi träffar dagligen eller precis ska få nöjet att träffa.

Värdegrund

Medkänsla

Vi tycker att det är viktigt att verkligen förstå och visa medkänsla för varandra. Att lyssna mer än prata. Det hjälper oss att se världen från alla vinklar. Bara då kan vi hitta bra lösningar när det verkligen behövs.

Mod

Mod

Vi vågar stå upp för andra när vi upplever att något är fel. Vi vågar även reflektera över vår egen sårbarhet och styrka så att ny kunskap kan växa inom oss.

Integritet

Integritet

Alla ska ha rätt till sin egen integritet. Vi värdesätter ett öppet sinne och stor respekt gentemot denna mänskliga rättighet.

Evidensbaserat

Evidensbaserat

Allt vi gör ska ska ha sina rötter i vetenskaplig forskning. Det här gör det möjligt för våra metoder att bli effektivare, trovärdigare och mer säkra.

Livet först

Livet först

Vi prioriterar alltid livet i våra beslut. Hur påverkar våra handlingar livskvalitén? Och hur kan våra handlingar förbättra den?